Įeiti
     
Facebook Twitter
Eiti į pagrindinį puslapį
Švietimo portalas
Paieška
Registruotis    Prisijungti
Priminti slaptažodį
   

Ugdymo plėtotės centre telefonu (8 5) 275 23 62 teikiama kvalifikuota teisinė pagalba Lietuvos mokykloms.

Mokytojai, mokyklos vadovai, mokiniai, jų tėvai gali pasikonsultuoti su teisininku dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės. Teisininkai konsultuoja tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais.

Konsultuotis galima darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro, penktadienį iki 15.45 val.

Galimybė gauti atsakymus į iškilusius klausimus dėl Bendrųjų programų įgyvendinimo.
 
Atsakingas asmuo - Saulė Vingelienė, saule.vingeliene@upc.smm.lt .

Konsultuoja, kaip panaudoti vidaus audito išvadas planavimui, kaip bendradarbiauti visai mokyklos bendruomenei išsiaiškinant asmenų ir organizacijos egzistavimo pamatines vertybes, kuriant viziją, numatant tikslus, kuriant strategiją; kokia galima dermė tarp mokyklos strategijos ir metinės programos; ką reiškia plano įgyvendinimo poveikis; Vidaus audito 5 srities 5.1. temos „Mokyklos strategija“ temų ir rodiklių aiškinimas, iliustracijų kūrimas.
 
Atsakingas asmuo - Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja, laima.gudaite@nmva.smm.lt, tel.8 5 27 79 023.

Konsultuoja mokyklos valdymo klausimais: sprendimų priėmimo būdai ir kultūra. Lyderystė mokykloje: iniciatyvų ir atsakomybės pasiskirstymas. Personalo valdymas: dėmesys personalui, komandinio darbo organizavimas. Materialinių išteklių valdymas: mokyklos  turto, patalpų ir erdvių efektyvus ir tikslingas naudojimas ugdymo procese.
 
Atsakingi asmenys:
  • Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, monika.bilotiene@nmva.smm.lt, tel. 8 5 27 11 601
  • Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja, laima.gudaite@nmva.smm.lt, tel.8 5 27 79 023

Galimybė gauti atsakymus į iškilusius klausimus dėl Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimo.
 
Atsakingas asmuo - Audronė Šuminienė, Audrone.suminiene@smm.lt ; tel.: 2191249.

Teikiama informacija apie įvairių kompetencijų (pasitikėjimo savimi, atsakingumo, savarankiškumo, kūrybiškumo, bendravimo - bendradarbiavimo, verslumo ir kt.) ugdymą; neformaliajame švietime naudojamus aktyviuosius ugdymo metodus;  neformalųjį švietimą.
 
Atsakingas asmuo -  Alma Kernytė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo švietimo mokymų skyriaus vadovė, el. pašto adresas Alma@lvjc.lt.

Konsultuoja apie Vidaus audito (toliau – VA) aprašą, apie aprašo taikymą, VA atskirų sričių rodiklių aiškinimą ir iliustracijų kūrimą, VA duomenų rinkimo, interpretavimo galimybes, VA ataskaitų panaudojimo galimybes, VA ryšį su planavimu.
Išorės audito organizavimo ir vykdymo klausimais: mokyklų atranka, išorės vertintojų komandų formavimas, apie tai, kas stebima pamokoje, kaip dirba išorės vertintojų komanda mokykloje; teikia informaciją apie išorės audito ataskaitose fiksuotas sėkmingas mokyklų veiklos patirtis, apibendrintus išorės auditų ataskaitų analizės duomenis, išryškėjusias bendrąsias tendencijas po išorės auditų.
Teikia informaciją apie NMVA organizuojamus seminarus.
 
Atsakingi asmenys:
  • Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja laima.gudaite@nmva.smm.lt, tel.8 5 27 79 023
  • Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo skyriaus vedėja. snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt, tel. 8 5 27 79 024

Teikia konsultacijas dėl brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo, brandos egzaminų užduočių rengėjų ir vertintojų kvalifikacijos tobulinimo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų  ir valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo.
 
Konsultuotis el. paštu  centras@nec.lt

Galimybė gauti atsakymus į iškilusius klausimus dėl mokytojų atestacijos.
 
Atsakingas asmuo - Švietimo ir mokslo ministerijos Tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Audronė Razmantienė, Audrone.Razmantiene@smm.lt.

Švietimo portalo steigėjas

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo portalo valdytojas

Švietimo informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos. ©2013 ITC.

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus

raštišką ITC sutikimą

Kontaktai

Į pradžią

Paieška

Visas svetainės medis

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas