Įeiti
     
Facebook Twitter
Eiti į pagrindinį puslapį
Švietimo portalas
Paieška
Registruotis    Prisijungti
Priminti slaptažodį
   

  EU
Mokyklų tobulinimo programa plius (MTPplius) yra įgyvendinama naudojant ES struktūrinių fondų paramą. Programa yra skirta bendrajam lavinimui. MTPplius tikslas - užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant inovacijas ir stiprinant švietimo sistemos pajėgumus.
 
1. Komponento "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" svetainė Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas
2. Komponento "Apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas" svetainė Apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas
3. Regioninių ŠVIS plėtra ir ŠVIS bei švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo valdymo informacinių sistemų bei švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas
4. Komponento "Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas" svetainė Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas
5. Komponento "Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones" svetainė Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones
6. Komponento "Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams" svetainė Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui
7. Komponento "Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas" svetainė Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas
8. Komponento svetainė Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas
9. Komponento "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" svetainė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
10. Komponento "Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" svetainė Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas
11. Komponento "Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" svetainė Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra
12. Komponento "Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" svetainė Specialiųjų mokymo priemonių rengimas
13. Komponento "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra" svetainė Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra
14. Komponento "Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas" svetainė Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas
15. Komponento "Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas" svetainė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas
16. Komponento "Besimokančių mokyklų tinklai" svetainė Besimokančių mokyklų tinklai
17. Komponento "Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje" svetainė Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
18. Komponento "Lyderių laikas" svetainė Lyderių laikas
19. Komponento "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas" svetainė Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas
20. Komponento "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas" svetainė Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas
21. Kompononto "Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas" svetainė Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas
22. Komponento "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra" svetainė Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra
23. Komponento "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas" svetainė Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
24. Komponento "Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra" svetainė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra
25. Komponento "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas" svetainė Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas
26. Komponento "Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas ir plėtra" svetainė Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas ir plėtra

Švietimo portalo steigėjas

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo portalo valdytojas

Švietimo informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos. ©2013 ITC.

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus

raštišką ITC sutikimą

Kontaktai

Į pradžią

Paieška

Visas svetainės medis

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas