Įeiti

     
Facebook Twitter
Eiti į pagrindinį puslapį
Švietimo portalas
Paieška
Registruotis    Prisijungti
Priminti slaptažodį
   
Skaitmeninės mokymo priemonės
expand  Biologija
Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.
Žmogaus biologija II
Interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė skirta biologijos mokymui 9 klasėse. Priemonė gali būti naudojama klasėje arba savarankiškam darbui, ji taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis.
Svetainėje pateikiamos dvi žmogaus biologijos temos: žmogaus griaučiai (skeletas) ir raumenys. Kiekviena tema yra sudaryta iš trijų dalių: sistemos reikšmės, sistemos sandaros ir funkcijų, interaktyvių užduočių bei testų. Mokymo priemonėje taip pat pateikiamas ir teminis žodynas.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų biologijos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Žmogaus biologija
Svetainėje pateikiamos trys žmogaus biologijos temos: virškinimas, kvėpavimas ir kraujotaka. Mokiniai pasirinkę temą, gali atlikti užduotis ir įvertinti bei pagilinti savo žinias. Sąvokos pateikiamos žodynėlyje.
Lietuvos paukščiai
Kompiuterinėje programoje „Lietuvos paukščiai“ yra konkrečių paukščių nuotraukų, gyvūnų aprašymas (sandara, ypatybės, dauginimasis, gyvenamoji vieta), balsai. Išmokus teoriją, galima pasitikrinti, ar gerai susipažinta su paukščių balsais. Mokymo, mokymosi priemonė naudojama 8 kl. mokant biologijos temą „Plunksnuoti skrajūnai“. Programą galima naudoti įvadinėje pamokos dalyje (norint sudominti mokinius). Taip pat galima naudoti įtvirtinant pamoką (tiktų savarankiškiems darbams atlikti).
Gamta 5-6 klasei
Svetainėje įdomios ir naudingos informacijos, kuri padės Jums mokytis gamtos mokslų 5-6 klasėse. Tai – žodžių paaiškinimai, iliustruoti gamtos objektų ir reiškinių aprašymai, demonstracijos, parodančios, kaip vyksta įvairūs procesai, bandymai ir stebėjimai, kuriuos galėsite atlikti patys, klausimai ir užduotys, skirtos pasitikrinti mokymosi rezultatus. Mokytojai galės pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, metodiniais patarimais, bendrauti su kolegomis ir dalytis patirtimi.
expand  Chemija
Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų chemijos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Chemijos laboratoriniai darbai 9-10 klasėms
Svetainėje pateikimai virtualieji laboratoriniai bandymai, kurių negalima ar būtų sunku atlikti realiai per pamokas. Jie papildytų realius laboratorinius darbus, mokiniams būtų sudarytos sąlygos mokantis chemijos tyrinėti, modeliuoti, prognozuoti – ugdyti savo kompetenciją. Parengta 12 chemijos laboratorinių darbų, skirtų 9–10 klasėms. Kiekvienas laboratorinis darbas skirtas mažiausiai dviem veikloms sritims. Pirmiausiai − tai gamtos tyrimai. Ši veiklos sritis yra integruota ir neatsiejama nuo gamtos mokslų, tarp jų ir chemijos, mokymo.
http://svetaines.emokykla.lt/vartai/chemijos_uzdaviniai/index.htm
​Uždavinynas pagrindinei mokyklai. Teorija, uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Uždaviniai savarankiškam darbui su atsakymais.​
SMP chemijai - tai moderni šiuolaikinė mokymo priemonė sudaranti galimybę chemijos pamokose efektyviai naudoti informacines technologijas. Priemonę sudaro 30 mokymo objektų rinkinių. Yra 15 kūrybinių laboratorijų su darbo lapais.
Svetainėje įdomios ir naudingos informacijos, kuri padės Jums mokytis gamtos mokslų 5-6 klasėse. Tai – žodžių paaiškinimai, iliustruoti gamtos objektų ir reiškinių aprašymai, demonstracijos, parodančios, kaip vyksta įvairūs procesai, bandymai ir stebėjimai, kuriuos galėsite atlikti patys, klausimai ir užduotys, skirtos pasitikrinti mokymosi rezultatus. Mokytojai galės pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, metodiniais patarimais, bendrauti su kolegomis ir dalytis patirtimi.
expand  Dailė
ARS
Svetainėje pateikiamos trys temos:
  • dailės rūšys ir žanrai;
  • meno epochos ir stiliai;
  • lietuvių liaudies menas.
http://svetaines.emokykla.lt/AudiniuRastai/

Svetainė sudaryta iš penkių skyrių. Pratarmėje klausiama, kodėl Lietuvos žmonės vertina audinių raštus ir apibūdinama darbo struktūra. Ištakose kalbama apie audimą visuomenėje.  „Galerijoje rodomas Lietuvos žmonių audinių raštų kūrybos išskirtinumas, įvairovė. Skyriuje „Reikšmės apžvelgiamos etninės tradicijos, nagrinėjamos audinių, audimo, dovanų, spalvų ir lietuviukų raštų simbolika. Rodyklė aiškina dominančių sąvokų reikmes.

http://svetaines.emokykla.lt/daile/index.htm

 Svetainė skirta 5 – 12 klasių  moksleiviams, besimokantiems dailes. Tinklapio tikslai -  pateikti vaizdinę kurso medžiagą, kaupti mokymui (-uisi) reikalinga informaciją, sudaryti galimybe mokytis meno istorijos.​

http://svetaines.emokykla.lt/DaileLietuvoje/index.html

 ​Svetainėje mokiniai susipažins su šiuolaikinio meno kūrėjais, kūrybos būdais, kryptimis, meno formomis XX a. II-oje pusėje Lietuvoje.

expand  Dorinis ugdymas
Mokymosi priemonę sudaro: 7 tematikos, 40 tikybos ir etikos integruotų pamokų, suteikiančių galimybę saugiai tyrinėti, nepatirti moralinio spaudimo, kurti vertybines nuostatas bei ugdyti estetinį skonį.
expand  Fizika
Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų fizikos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Elektromagnetizmas ir kintamoji srovė
Svetainėje pateikiami demonstraciniai objektai iš temų: elektromagnetiniai reiškiniai, ektromagnetinės indukcijos reiškinys, elektros variklių, generatorių, transformatorių veikimo principai, elektromagnetiniai virpesiai, elektromagnetinių bangų generavimas, jų taikymas šiuolaikinėms ryšio priemonėms ir kt.
Svetainėje įdomios ir naudingos informacijos, kuri padės Jums mokytis gamtos mokslų 5-6 klasėse. Tai – žodžių paaiškinimai, iliustruoti gamtos objektų ir reiškinių aprašymai, demonstracijos, parodančios, kaip vyksta įvairūs procesai, bandymai ir stebėjimai, kuriuos galėsite atlikti patys, klausimai ir užduotys, skirtos pasitikrinti mokymosi rezultatus. Mokytojai galės pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, metodiniais patarimais, bendrauti su kolegomis ir dalytis patirtimi.
expand  Geografija
Geografija 6 klasei
Skaitmeninę mokomją priemonę sudaro 30 pamokų – pakankamai daug, kad būtų galima atsirinkti, kurias iš jų organizuoti kompiuterių ar vieno kompiuterio klasėje arba siūlyti savarankiškam mokymuisi namuose. Žinoma, šių pamokų vaizdinę medžiagą galima naudoti ir tradicinėje pamokoje.
Kiekviena mokymo priemonės pamoka susideda iš šių dalių: teksto, žodynėlio, iliustracijų, testo, animacijos, video. Pamokos sugrupuotos į aštuonias temas, kurių kiekviena turi po vieną papildomą užduotį bei žaidimą.
Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams.
Geografija 9-12 kl.
Skaitmeninė mokymo priemonė skirta naudojimuisi pamokose bei savarankiškam darbui. Kiekvieną MO sudaro atskiros potemės. Mokamąją medžiagą sudaro: teorija, interaktyvios užduotys ir įsivertinimo galimybės. Nemažoje dalyje mokomųjų objektų pateikiami animuoti vaizdai.
expand  Informacinės technologijos
Bebras
Lietuvos mokyklose 2004 m. rudenį buvo pirmą kartą suorganizuotas informacinių technologijų (IT) konkursas, kuris skatintų moksleivius intensyviau naudotis mokymosi procese, patrauktų ir jaunesniojo amžiaus vaikus domėtis kompiuteriais ir jų galimybėmis, parodytų moksleiviams IT teikiamas galimybes mokantis įvairių dalykų ir, žinoma, išaiškinti gebančius kūrybiškai ir sparčiai naudotis IT priemonėmis moksleivius. 
Free Pascal Lietuvoje
Free Pascal yra nemokamai platinamas, atvirojo teksto, 32-bitų kompiliatorius, kuri Jūs galite persiųsti šioje svetainėje. Taip pat rasite diegimo instrukcijas, metodinės medžiagos: straipsnius Free Pascal, programavimo temomis, dokumentacija. Įvairūs su Paskaliu susiję tinklalapiai, yra forumas. Tinklapis nuolatos atnaujinamas.
expand  Integruoti dalykai
Europos kalbų aplankas
Europos kalbų aplanko svetainė sukurta mokiniams ir suaugusiesiems, kurie mokosi kalbų. Kviečiame užsiregistruoti ir pradėti naudotis šia svetaine. Jūs išmoksite įsivertinti savo kalbinius gebėjimus; nurodysite, kokių kalbų mokėtės mokykloje ar kitose vietose; parašysite, ar jums patinka arba nepatinka mokytis kalbų; pažymėsite, kur keliavote, bendravote užsienio kalba, kokias pažinote naujas kultūras ir pan.
Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija
Tinklalapis „Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija“ – mokymo ir mokymosi priemonė, atitinkanti Išsilavinimo standartų reikalavimus. Ji padės mokiniui įgyti daugiau biologijos ir geografijos žinių bei gebėjimų, išsamiau supažindins su Lietuvos klimatu, žemės gelmių ir gamtos turtais.
Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams.

Gamtos mokslų kurso 60-čiai temų yra sukurta 185 mokymosi objektai, 1200 testų užduočių, žinynas. Mokymosi objektai – interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai, užduočių lapai – skirti mokytis biologijos, chemijos, fizikos kaip atskirų dalykų ir integruotai. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir jo naudojimo metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.

expand  Istorija
Įdomioji istorija
Svetainėje pateikiamos knygos "Įdomiosios Lietuvos istorijos" trys dalys: Valstybė, Menas ir Visuomenė. Pirmoje dalyje pasakojama 11000 pr. Kr. - 2004 metų Lietuvos istorija, antrojoje pasakojama apie meną  akmens amžiuje, bei apie Lietuvos meną iki šių laikų, trečioje - apie šeimos raidą nuo seniausių iki šių laikų, tautinį atgimimą XX a. pabaigoje, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, žydų, karaimų ir totorių vaidmenis Lietuvos istorijoje. Svetainėje yra pateikiamos ir kontrolinės užduotys.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų istorijos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Gimtoji
Svetainėje pateikiama Lietuvos istorija 7 - 12 klasei. Medžiaga pateikiama vaizdžiai, naudojami vaizdo siužetai, išskiriamos svarbios datos, pateikiami konspektai, įdomybės, testai, žodynas.
Žvilgsnis į Aukso amžių
Svetainėje pateikiamas straipsnis  " Žvilgsnis į..."Aukso amžių". Žvilgsnis į Aukso amžių" - iš tiesų tik žvilgsnis. Kūrybinė baltų galia sukūrė įstabią civilizaciją, ir tik nedaugelį jos pasiekimų galima įžvelgti pro tūkstantmečių šydą.
http://svetaines.emokykla.lt/istorija5kl/index.html

​Elektroninės gimtinės ir krašto istorijos pamokos 5 klasei.

Istorija 9-12 kl.
SMP skirta istorijos dalykui 9-12 kl., kuri turi I-IV dalis. kiekvienoje dalyje yra po 10 MO. Kiekviename MO yra trys galimos parinktys: „Teorija“, „Interaktyvios užduotys“ ir „Įsivertink“. Kiekvieną MO sudaro atskiros potemės. Tai leidžia kurti mokymo procesą pagal mokytojo pageidavimą, atsižvelgiant į mokinių lygį, motyvaciją ir kt.
expand  Kiti
Etninė kultūra
Svetainėje pateikiama informacija apie Lietuvos etninę kultūrą.
Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje supažindina su gyvūnų vieta ir reikšme kalendoriniuose papročiuose, su papročių semantika, tautosaka, muzikinio folkloro interpretacijomis, visatos – Pasaulio medžio – modeliu. Kalendorinių švenčių papročiai, tautosaka iliustruojami liaudies dailininkų ir dailininkų profesionalų kūrybos pavyzdžiais, mokyklų bendruomenėse sukurtais kalendorinių švenčių filmais.
Etninė kultūra
Priemonė Lietuvių etninė kultūra: augalija etninėje kultūroje supažindina su augalijos prasme pasaulėžiūroje, papročiuose, folklore, liaudies mene ir liaudies medicinoje. Pristatomos žemės darbų tradicijos, darbo papročių sąveika su gamtos ciklais, žmogaus ir gamtos (augalo) gyvenimo sugretinimo, jos grožio išgyvenimo, humaniškumo raiškos įžvalgos rugiapjūtės, lino darbų dainose, liaudies mene. Priemonėje analitiniai tekstai iliustruojami liaudies meno ir profesionaliųjų dailininkų kūriniais, garso (muzikos) įrašais, pateikta dainų tekstų su natomis pavyzdžių.
Etninė kultūra
Lietuvių etninė kultūra: namai etninėje kultūroje supažindina su namų prasme lietuvių pasaulėžiūroje, šeimos švenčių papročiais, muzikiniu folkloru bei tikėjimais, iškalbingai bylojančiais apie didelį prieraišumą gimtiesiems namams. Namai – tai savita bendrija, atspindinti jos narių moralę, bendravimo kultūrą, santykius su kaimynais ir giminėmis, visuomene. Priemonės analitinius tekstus iliustruoja liaudies meno ir profesionaliųjų dailininkų kūriniai, garso (muzikos) įrašai, pateikiami dainų tekstai su natomis.
Sukurtoje SMP yra nagrinėjami ne tik grožiniai, bet ir publicistiniai tekstai, eseistikos fragmentai, kiti kultūros tekstai (verbaliniai ir neverbaliniai). SMP skiriama nemažai dėmesio kalbos kultūrai, kalbų ir kultūrų interferencijai ir sąveikai.
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį.
expand  Lietuvių kalba
Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. Lietuvių kalbos 5–6 klasėms kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.
Skaitmeninėje bibliotekoje yra literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams. Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Šioje e. bibliotekoje yra parengta vaizdo medžiaga, paaiškinanti, kaip į įvairius įrenginius – kompiuterius, planšetinius kompiuterius, skaitykles, mobiliuosius, išmaniuosius telefonus, MP3 grotuvus – parsisiųsti reikiamo formato knygas.
Kalbos kultūra
Svetainėje pateikiamos šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba, morfologija ir sintaksė. Kiekvienos dalies pradžioje pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir įvairūs pratimai. Iš viso svetainėje yra apie 150 trijų lygmenų užduočių ir pratimų.
Klaidutis
Svetainė skirta pasitikrinti savo lietuvių kalbos rašybos ir kalbos kultūros žinias. Svetainė naudinga ruošiantis brandos egzaminams, kontroliniui mokykloje ar savo noru gilinant lietuvių žinias.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų lietuvių kalbos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
http://svetaines.emokykla.lt/tarmes/Tarmes/Index.htm

Svetainėje pateikiami žmogaus gyvenamosios aplinkos (kaimo bei sodybos) objektai, atspindimi daugiau nei 120 žodžių. Jų paplitimas pateiktas ˛žemėlapiuose ir jų aprašuose, kiekvieno linksniavimas ir kirčiavimas užfiksuoti ir grafinių, ir garsinių būdu. Pateikiama trumpa žodžio etimologija ir bibliografija. Su sodybų statiniais supažindina ne tik trumpas jų etnografinis aprašas, bet ir spalvingi vaizdai iš Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse.  Svetainėje pateikiama medžiaga bus įdomi ne tik kalbininkams, istorikams ar etnografams, bet ir kiekvienam, kuris neabejingas aplink jį esančiam pasauliui.

http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/index.htm

 Svetainėje pateikiami kalbininkų sąrašai pagal abėcėle, pagal gimimo data. Yra tarptautinių žodžžodynėlis.

Lietuvių kalba ir literatūra 9-10 kl.
Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 9–10 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, pateikiama medžiaga yra suskaidyta pagal temas, epochas, ar privalomus autorius. Medžiaga parengta pagal naujosios lietuvių kalbos ir literatūros programos projektą, įsigaliosiantį 2015 metais. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui.
Lietuvių kalba ir literatūra 11-12 kl.
Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, medžiaga yra suskaidyta pagal temas epochas, ar privalomus autorius. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui.
Lietuvių kalba 7-8 klasei
​Lietuvių kalbos 7–8 klasėms svetainę sudaro 10 temų. Kiekvienoje temoje yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms rengiami mokymosi objektai: interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis ir užduočių lapais, žodžių diktantai, įgarsinti diktantai, kalbos sistemos pažinimo užduotys, komiksai, minčių žemėlapiai, interviu, instrukcijos (arba reklamos), istorijos, dienoraščio (arba kelionių įspūdžių), samprotaujamojo rašinio, diskusinio straipsnio šablonai, mokomasis žaidimas, žinynas. Kiekvienai temai yra parengta po 20 testo užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ įrankiu. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės.​
expand  Matematika
Matematika 12. Elektroninės pratybos bendrajam kursui
Ši priemonė skirta 12 klasei ir yra mokomojo komplekto „Matematika 12“ sudedamoji dalis. Priemonę sudaro vadovėlio penkių skyrių (stochastika, geometrija, funkcijos ir jų grafikai, trigonometrija, funkcijos išvestinė) teorinės dalies elektroninė versija ir ją papildantys demonstraciniai įrankiai. Šioje priemonėje rasite pamatinių uždavinių sprendimo pavyzdžių, įvairių mokomųjų užduočių, stochastikos uždavinių, žinyną.
Interaktyvūs  mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms
Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų matematikos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Matematika 11
Priemonė paruošta pagal "Matematika 11. Bendrajam kursui" vadovėlį. Joje pateikiama teorija, uždaviniai, sprendimo pavyzdžiai,  testai, žinynas.
Tikimasi, kad ši priemonė padės mokiniui:
          1. savarankiškai įtvirtinti per pamoką įgytas žinias;
          2. pasitikrinti, kaip suprato vieną ar kitą temą;
          3. atlikti tiriamąsias užduotis pasitelkus braižiklį;
          4. geriau pasirengti kontroliniam darbui.
Kengūros treniruočių laukas
Interneto svetainėje pateikiamos iki šiol vykusių pastarųjų penkių metų (2002-2006 m.) „Kengūros“ konkursų užduotys visose penkiose amžiaus grupėse su atsakymais ir sprendimais. Pagrindinės svetainės savybės: laisvas prisijungimas, užduotys pagal amžiaus grupes, konkurso metų pasirinkimas, režimo pasirinkimas, pasiektų rezultatų palyginimas, su realiais pasirinktų metų ir internete sprendusių rezultatais savo pasiekimų istorija.
Matematikos uždaviniai 7 klasei
Priemonė skirta 7 klasės matematikos mokymui, pritaikyta adaptuotiems bei modifikuotiems mokiniams. Priemonę sudaro temos: Teigiamų ir neigiamų skaičių veiksmai, Reiškinių pertvarkymas, Lygčių sprendimas. Priemonėje yra teorinė medžiaga, pratybos, kontroliniai darbai, pagalba.
Moppi
Matematikos kompiuterinė mokomoji – pratybų programa, apimanti 6-9 klasių matematikos kursą. Programa skirta matematikos mokymui, ir gali būti naudojama tiek matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, tiek ir savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 2600 įvairių matematikos užduočių, kurios gali būti atnaujinamos ir keičiamos. Programa interaktyvi, greitai įvaldoma ir patogi naudoti
Matematika Tau - 5E
Priemonėje sudėti tie uždaviniai, kuriuos patogu spręsti kompiuteriu, braižymo užduotys, testai, galvosūkiai. Yra trijų tipų užduotys. Vienos iš jų vizualizuoja teoriją, kitos įtvirtina žinias arba moko skaičiavimo algoritmų. Trečia užduočių rūšis skirta matematikos integravimui su kitais mokomaisiais dalykais. Iš viso nagrinėjamos 93 temos. Priemonę galima naudotis tiek mokantis individualiai, tiek pamokų metu. Yra galimybė pasirinkti uždavinio sudėtingumo lygį ar vieną iš veiksenų: mokymosi, pasikartojimo ir lenktyniavimo.
Paprastosios trupmenos
Priemonės turinį sudaro penkios temos. Pirmoji tema „Kuri figūros dalis nuspalvinta“ skirta mokytis nurodytą dydžio dalį reikšti paprastąja trupmena. Kitos temos skirtos mokytis atlikti veiksmus (sudėti, atimti, dauginti, dalyti) su paprastosiomis trupmenomis (mišrieji skaičiai nėra nagrinėjami). Ypač patraukli galimybė peržiūrėti savo atsakymus ir palyginti juos su teisingais. Šios priemonės svarbi ypatybė yra ta, kad uždavinius generuoja kompiuteris, todėl kiekvieną kartą atliekant užduotis, jos bus skirtingos. Tiesa, kad skaičiavimai nebūtų sunkūs, programoje yra apribotas parenkamų skaičių dydis.
Žaidžiame matematiką. Tiesinės lygtys
Priemonė skirta mokyti(s) spręsti paprasčiausias pirmojo laipsnio lygtis su vienu nežinomuoju. Kiekvienos lygties atveju galima pasirinkti vieną iš trijų sudėtingumo lygių: a) visi lygties koeficientai ir atsakymas yra natūralieji skaičiai; b) lygties koeficientas ir atsakymas yra teigiamieji racionalieji skaičiai (dešimtainės ar paprastosios trupmenos); c) lygties koeficientai ir atsakymas yra racionalieji skaičiai. Programoje yra dvi veiksenos: mokymosi ir pasitikrinimo. Pratimų skaičius nėra ribojamas. Atlikus kontrolines užduotis, suskaičiuojami teisingi atsakymai, įvertinamas rezultatas (parašomas pažymys).
Matematika 11-12 kl.
Mokymo priemonė padės mokytojui rengiantis pamokoms, ruošiantis patikroms ir apklausoms.
expand  Meninis ugdymas
Meninis ugdymas 9-12 kl.
SMP sudaro 4 dalys: dailė, muzika, teatras, šokis. Priemonėje yra demonstraciniai ir animaciniai objektai, mokomosios užduotys, klausimynai, testai, mokymosi objektai savarankiškam mokymuisi.
expand  Muzika
http://svetaines.emokykla.lt/vartai/lietuvos_kompozitoriai/index.htm

 Svetaine skirta Lietuvos kompozitoriams. Rasite kompozitorių nuotraukas, biografijas ir  galėsite pasiklausyti  jų dainas. Natos. Kryžiažodžiai.

expand  Pradinis ir spec. ugdymas
Skaitmeninė mokymo(si) priemonė skirta ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, pasitelkus informacines technologijas mokytis bendrauti raštu ir žodžiu, įvaldyti būtiniausius matematinės kalbos pagrindus. Tai vaikiškas raštinės paketas, susidedantis iš keturių vaizdingai sukomponuotų, nesudėtingai naudojamų taikomųjų programų – Rašyk, Piešk, Skaičiuok ir Palygink, kuriomis naudojantis galima lengvai parengti reikiamą dokumentą. „Mano darbeliai“ suteikia galimybę mokytis įvairių dalykų: savarankiškai kurti, rinkti ir rūšiuoti informaciją, aprašyti ir pristatyti gautus rezultatus, tinkamai juos apipavidalinti ir pateikti. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.
Skaitmeninė muzikinė mokymo(si) priemonė, kurios personažas maestro Mažasis Mocartas bendrauja su mokiniu, moko kurti muziką ir groja įvairiais instrumentais. Mažajam Mocartui akompanuoja grupė linksmų muzikantų. Šią priemonę sudaro dvi dalys: melodijos kūrimas ir grojimas. Mokinių dėmesį patraukia nuotaikinga trimatė aplinka, galimybės savarankiškai kurti, išsaugoti ir groti savo sukurtas melodijas, pasirinkti ir derinti muzikos instrumentus, keisti melodijų tempą ir akompanimentų ritmą, įvairus natų grafinis vaizdavimas. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.
Skaitmeninė mokymo(si) priemonė skirta lavinti regimąją ir girdimąją atmintį, klausymosi gebėjimus, formuoti kompiuterio pelės valdymo įgūdžius, koordinaciją, įgyti elementaraus raštingumo pagrindus, mokytis gimtosios kalbos abėcėlės ir skaičių, atpažinti ir skirti įvairius muzikos instrumentus, atpažinti ir skirti įvairių gyvūnų ir technikos skleidžiamus garsus. Priemonė turi įvairių veiklų, turinčių po kelis lygius: vaizdų, mažųjų ir didžiųjų raidžių, skaičių, garsų atminties lavinimas, raidžių ir skaitmenų atpažinimas iš klausos, jų vaizdinio ir garsinio pateikimo susiejimo žaidimai, žodžių kortelės, dėlionių rinkiniai, raidžių rijiko žaidimas ir kt. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.
Skaitmeninė mokymo(si) priemonė „Užburtasis miškas“ yra tarsi žaidimų aikštelė su įvairiais peizažais, scenarijais, veikėjais, objektais ir garsais, kurie vilioja kurti ir konstruoti žaidimus, animacinius filmukus ir istorijas, vadovaujantis paprastomis konstravimo taisyklėmis. Mokiniams nereikia mokytis ir įsiminti žodinių programavimo komandų ar jų santrumpų, nes šioje priemonėje naudojama kalba pagrįsta sutartiniais paveikslėliais, iš kurių sudaromi sakiniai objektų veiksmams, būsenoms, judėjimui aprašyti ir veiksmams valdyti. Naudodamiesi šia priemone mokiniai išmoksta pagrindinių programavimo, planavimo, kompiuterio valdymo įgūdžių. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.
Burger Writer (2007)
Skaitmeninė mokymo priemonė „Burger Writer“ skirtas 3–4 klasės mokiniams mokytis anglų kalbos, atitinka užsienio kalbų ankstyvojo ugdymo pradinės pakopos programą. Iš duotų žodžių ar žodžių junginių mokomasi sudaryti taisyklingus sakinius. Atlikus užduotį pateikiamas žaismingas jos įvertinimas. Konstruodami sakinius mokiniai išmoksta naujų anglų kalbos žodžių, mokosi sintaksės. Su „Burger Writer“ mokiniai gali dirbti ir padedami mokytojo, ir savarankiškai.
Figūros (2007)
Mokymosi objektas „Figūros“ skirtas specialiųjų poreikių 6–14 metų vaikams. Čia pateikiamos užduotys su šešiomis skirtingomis geometrinėmis figūromis: jas reikia atpažinti, surasti joms „antrininkes“, iš jų sudėlioti kokį nors paveikslėlį, suskaičiuoti figūrų kampus ir kt. Priemonė įgarsinta aiškia ir taisyklinga lietuvių kalba, ją galima kūrybiškai pritaikyti matematikos, dailės, technologijų pamokose. Dirbdami su ja specialiųjų poreikių vaikai lavina atmintį, mąstymą, tobulina dėmesio koncentraciją
Miško tyrinėtojas (2007)
Kompiuterinė mokymo priemonė skirta mokyti pasaulio pažinimo. Ji atitinka pradinio ugdymo pasaulio pažinimo bendrosios programos ketvirtąją ugdymo sritį „Žmogus ir gyvoji gamta“. KMP „Miško tyrinėtojas“ – miško medžiams ir gyvūnijai pažinti skirta mokymo priemonė, kurioje pateikti medžių bei gyvūnų – žinduolių, paukščių ir bestuburių – aprašymai. Priemonė ypač tinka planuojant išvyką į gamtą, joje yra patarimų mokiniams ir mokytojui, kaip pasirengti išvykai, kaip elgtis miške, ką tirti. Veiklos lapą „Mano miško gyvūnas“ galima išspausdinti ir pateikti mokiniams, kad jį užpildytų gamtos stebėjimo duomenimis.
Paveikslėlių aritmetika (2007)
Programa, skirta mokytis keturių pagrindinių aritmetinių veiksmų – sudėties, atimties, daugybos ir dalybos. Mokymo priemonė tinka specifinių pažinimo – ypač regimojo suvokimo, emocijų, elgesio bei kompleksinių – sutrikimų turintiems 6–12 metų mokiniams, sutrikimų, padeda jiems susikaupti ir paskirstyti dėmesį, lavinti mąstymą, regimąją atmintį. „Paveikslėlių aritmetika“ tinka formuoti ir lavinti skaičiavimo įgūdžius, mokytis daugybos lentelės, yra patogi vertinti mokinių žinias, joje yra galimybė pasirinkti užduočių sudėtingumo lygį. Atlikus užduotis pateikiamas surinktų taškų skaičius ir žodinis vertinimas su komentaru.
Pasakyk, kiek laiko (2007)
Programa, skirta padėti mokiniams išmokti pažinti laiką ir nustatyti laikrodį. Ji sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: mokymosi, laikrodžio nustatymo testo ir laiko atpažinimo testo. Priemonėje galima keisti laikrodžio rodyklių padėtį, įjungti arba išjungti garso įrašą, pasirinkti laikrodžio tipą – analoginį arba/ir skaitmeninį. Tinka specifinių pažinimo, regos, kompleksinių sutrikimų ir kt. negales turintiems 6–12 metų vaikams. Naudojant ją galima tobulinti dėmesį, lavinti atmintį, mąstymą, regimosios atminties įgūdžius.
Pievų tyrinėtojas (2007)
Skaitmeninė mokymo priemonė skirta mokyti pasaulio pažinimo. Ji atitinka pradinio ugdymo pasaulio pažinimo bendrosios programos ketvirtąją ugdymo sritį „Žmogus ir gyvoji gamta“. SMP „Pievos tyrinėtojas“ skirta pievose gyvenantiems gyvūnams pažinti. Informacinėse lentelėse pateikti glausti gyvūnų išvaizdos, mitybos, gyvenimo sąlygų aprašymai, nurodyta jų vieta biologinės klasifikacijos sistemoje. Greta aprašymų pateikti gyvūnų paveikslėliai.
Sentence Snooker (2007)
Skaitmeninė mokymo priemonė „Sentence Snooker“ skirta 3–4 klasės mokiniams mokytis anglų kalbos, atitinka užsienio kalbų ankstyvojo ugdymo pradinės pakopos programą. Kalbos mokomasi iš anglų kalba pateikto dialogo pašalinant nereikalingus žodžius ar žodžių junginius. Atlikus užduotį, kurią sudaro penki sakiniai, pateikiamas rezultatas. Mokymo priemonė tinka lavinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, mokytis taisyklingai sudaryti sakinius.
Sveikas maistas (2007)
Programa apie sveiką gyvenseną bei mitybą 9–15 metų mokiniams.
Tvenkinio tyrinėtojas (2007)
Mokymo priemonė skirta mokyti pasaulio pažinimo. Ji atitinka pradinio ugdymo pasaulio pažinimo bendrosios programos ketvirtąją ugdymo sritį „Žmogus ir gyvoji gamta“. SMP „Tvenkinio tyrinėtojas“ supažindina su tvenkinio gyvūnijos pasauliu, pataria, kaip tirti tvenkinio gyvūniją, moko analizuoti, kokios gyvūnų sandaros ypatybės padeda jiems prisitaikyti prie skirtingų gyvenimo sąlygų – virš telkinio, jo paviršiuje, pakraščiuose, vandenyje ir dugne. Pateikiama užduočių mokinių žinioms patikrinti.
Animacinės eiliuotės
Mokymo objektai, skirti mišrių ir specifinių pažinimo procesų sutrikimų ir kitų negalių turintiems 6–12 metų vaikams. Mokymo priemonėje „Vabalai“ vaikai skaičiuoja taškus ant boružėlės sparnelių, o teisingi atsakymai labai patinka driežiukui... Animacinės eiliuotės – „Penkios išdykusios beždžionės“, „Penki ančiukai“, „Penkios žalios varlytės“, „Penki sniego seniai“ ir „Dešimt dešrelių“ – skirtos specifinių pažinimo sutrikimų (įvairių mokymosi negalių), emocijų, elgesio ir kompleksinių sutrikimų turintiems 6–12 metų mokiniams mokytis skaičiuoti iki penkių ir iki dešimties. Naudojantis šiomis priemonėmis lavinamas mokinių regimasis ir girdimasis suvokimas.
Interaktyvūs pasakojimai
Mokymosi objektas „Ką mergaitei daryti?“ skirtas 9–12 metų amžiaus mergaitėms mokytis asmens higienos. „Mėtiniai sausainiukai“ ir „Uogų pyragėliai“ – tai įgarsinti ir iliustruoti receptai, kaip pasigaminti skanumynų. „Mieguistas ūkininkas“ – pasakojimas apie tingų ūkininką, kurį ryte iš lovos veltui stengiasi prikelti jo ūkio naminiai gyvuliai. Naminiams gyvuliams pažinti ir jų balsams pamėgdžioti skirtas mokymosi objektas „Gyvūnų garsai“. „Garsų safaris“ supažindina su šiltųjų kraštų gyvūnais – jų išvaizda ir „balsais“. Mokymosi objektas „Raidės“ skirtas atpažinti priebalses p ir b, lavinti jų tarimą. Naudojantis šiomis priemonėmis lavinamas mokinių regimasis ir girdimasis suvokimas.
Linksma kalba
Mokomoji skaitmeninė priemonė skirta anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse, ją sudaro žodyno ir gramatikos interaktyvios užduotys: septyni gramatikai skirti mokomieji žaidimai padės įgyti anglų kalbos gramatikos žinių bei įgūdžių. Žaidimuose supažindinama su spalvomis, prielinksniais, įvardžiais, veiksmažodžių vartosena, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama sakinių, klausimų bei atsakymų darybai – pagrindiniam sklandžiam anglų kalbos žinių praktiniam pritaikymui.
Lietuva - mano šalis
Lietuva – mano šalis“ – tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai mokyti istorijos, literatūros ir šalies kultūros 2–4 klasėse. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis. Šia priemone ugdomos vertybinės nuostatos: pagarba savo tradicijoms, religijai, kultūros paveldui, meilė gimtajam kraštui. Mokymo priemonė yra sudaryta iš dviejų skyrių – „Lietuvos istorija“ ir „Lietuva ir kaimynai“. Antrajame skyriuje Lietuva išskirstoma į etnografinius regionus.
Pasaulio pažinimas
Svetainė Mokinukai.lt skirta pradinukams (1–4 klasėms) ir moksleivius supažindinti su geografijos ir astronomijos pagrindais, kalendoriumi, gyvūnais, augalais, žmogaus kūnu bei sveikata. Spalvinga animacija, įdomūs veikėjai padės paaiškinti, pristatyti tam tikras pamokos temas. Patogus ir aiškus meniu, turintis daug funkcijų, leis išnaudoti visas šios mokomosios priemonės galimybes. Atskirai prie kiekvienos temos taip pat galima pasirinkti interaktyvias užduotis ir pasitikrinti savo žinias.
Keturi veiksmai (2007)
Programa, skirta 8-10 metų mokiniams mokytis pagrindinių aritmetikos veiksmų: sudėties, atimties stulpeliu, daugybos, dalybos. Automatiškai generuojamos trijų sudėtingumo lygių užduotys, yra galimybė susikurti individualias užduotis. Testus sudaro 10 užduočių, kurias atlikus kompiuteryje pateikiamas rezultatas.
Atograzumatematika
Atogrąžų matematiką“ sukūrė Australijoje gyvenanti pradinių klasių mokytoja Jenny Eather. Mokymo priemonės personažais ji pasirinko Australijos atogrąžų miškų gyvūnus. Žinyno skyriuje „Apie atogrąžų miškus“, aprašyta daugiau kaip 40 gyvūnų, pateiktas bendras geografinis Australijos atogrąžų miškų apibūdinimas. Gausus ir kūrybiškas gamtos elementų panaudojimas matematikos mokymo priemonėje leidžia integruoti matematikos ir pasaulio pažinimo mokymą). Programoje pateikiama daug įvairių interaktyvių žinių įtvirtinimo ir patikrinimo užduočių iš pagrindinių geometrijos pradmenų, algebros, aritmetikos temų 7-10 metų amžiaus tarpsniui. Pagrindinės užduočių temos: skaičiai, trupmenos, aritmetiniai veiksmai, skaičių sekos, lygtys, matai (ilgis, tūris, talpa, masė, ir kt.), plokštumos ir erdvės figūros, tikimybės, laikas, piniginiai vienetai. Atlikus užduotį iškart gaunamas atsakymas, ar ji atlikta teisingai, ar ne. Daugelio užduočių rezultatai sumuojami ir rodomi ekrane. Prisijungimo vardas: mokykis, slaptažodis: mokykis.
expand  Technologijos
Technologijos 9-12 kl.
SMP sudaro demontraciniai ir animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su technologiniais procesais. Pateikiami modeliavimo, eksperimentavimo ir imitavimo mokymosi objektai bei mokomosios užduotys, klausimynai, testai.
 

Švietimo portalo steigėjas

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo portalo valdytojas

Švietimo informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos. ©2013 ITC.

Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus

raštišką ITC sutikimą

Kontaktai

Į pradžią

Paieška

Visas svetainės medis

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas