11. Šeimos etika – dorinio ugdymo dalis
11.1. Šeimos etikos modulio paskirtis
 
Šeimos etikos programa skirta 11 arba 12 klasių mokiniams. Tai yra dvejopo – aprašomojo ir normatyvinio – pobūdžio taikomosios etikos modulis. Remiantis ne tik etikos, bet ir kitų mokslo sričių (filosofijos, psichologijos, sociologijos, istorijos, etnologijos, edukologijos ir kt.) duomenimis, siekiama mokinius supažin­dinti su šeimos kaip vieno svarbiausių socialinių kultūrinių vienetų ypatumais. Taip pat siekiama atskleisti išskirtinę šeimos vertę asmens ir visuomenės gyvenime, padėti mokiniams išsiugdyti atsakingą požiūrį į šei­mos kūrimą, įgyti gyvenimui šeimoje reikalingas vertybes ir nuostatas.
Metodologiniai kurso pagrindai – tarpdalykinis ir visuminis požiūris į šeimą. Šeimos etika pratęsia žemesniųjų klasių etikos kursą, koncentruodamasi į išsamesnes šeimos kaip ypatingo socialinio kultūrinio fenomeno studijas. Šeimos etika glaudžiai siejasi su šeimos psichologija, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, tikyba, literatūra, istorija ir kitais dalykais.